Professionals

Assessors Coordinats
Montserrat Clop Serarols

Montserrat Clop Serarols

Títol de Graduat Social en l'Escola Social de Barcelona. Master en Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Membre del Col.legi de Graduats Socials de Barcelona. Especialitzada en Dret Laboral, actuacions davant la Inspecció de Treball, C.E.M.A.C., assistència davant el Jutjat del Social en representació de tota mena d'actes.

Delia Jorda Nacher

Delia Jorda Nacher

Professor Mercantil en l'Escola Professional de Comercio de Alacant. Auditor-Censor Jurat de Comptes. Graduat Social en l'Escola Social de Barcelona. Diploma de estudis en Dret Cooperatiu. Agent de la Propietat Immobiliària. Membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals de Barcelona (A.E.D.A.F.).

Rosa Maria Marcobal Clop

Rosa Maria Marcobal Clop

Títol Universitari Oficial de Graduada Social - Diplomada. Escola Social de Barcelona (centre adscrit). Especialitzada en Dret Laboral, actuacions davant la Inspecció de Treball, C.E.M.A.C., assistència davant el Jutjat del Social en representació de tota mena d'actes.

Sonia Armada Jorda

Sonia Armada Jorda

Llicenciatura en Administració i Direcció d'empreses (IQS). Postgrau en Assessoria i Gestió Tributària en l'escola de negocis ESADE. Postgrau en Comerç Internacional a la Fundació Universitària del Bages (FUB). Curs Master en software de gestió d'empresa (SAP). Especialitzada en assessorament fiscal i tributari.

Miriam Armada Jorda

Miriam Armada Jorda

Advocada del Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) amb exercici desde 2005. Llicenciatura-Màster Dret 1995-2000 ESADE Business & Law School. Màster en pràctica jurídica internacional a I.S.D.E 2001-2002. Curs especialització dret processal civil i oratoria 2004-2005 Universitat POMPEU FABRA. Curs drets dels consumidors i contractació electrónica 2011 al ICAB Especialitzada en Dret processal civil, reclamacions de quantitat, dret de familia i sucessions, i assessorament mercantil, immobiliari, i en Protecció de Dades i LSSI

Coneix més sobre nosaltres

Assessors Coordinats